Harold “Nate” Murphy - Coronado Eagle & Journal | Coronado News | Coronado Island News: Obituaries

Harold “Nate” Murphy